StudioEleye (click here)

Eleye Boerenkamps (1994, The Netherlands) graduated in 2016 at the Fine Arts Academy in Tilburg for a BA teaching degree, finished her pre-master Art History at the Radboud University of Nijmegen and worked as an artist at the post-academic program for two years at De Ateliers in Amsterdam from 2018 to 2020. In her work she deals with personal, banal and uncomfortable experiences in relation to people, objects and her domestic environment. These motives are transformed and included in drawings, bad made wooden constructions, monumental cut-out prints, texts, videoworks and sculptures. She for example works with objects from her parental house, makes freestanding cut-out prints deriving from everyday video and photo-footage and recently made a  film about herself trying to get her mother’s dining table for an art project.

Eleye Boerenkamps (1994, Helmond) studeerde in 2016 af aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg en behaalde een Bachelor Docent Beeldende Kunst & Vormgeving. Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen sloot ze haar pre-master Kunstgeschiedenis af en werkte als kunstenaar twee jaar aan het postacademische instituut De Ateliers in Amsterdam van 2018 tot en met 2020. Haar werk vertrekt vanuit persoonlijke, banale en ongemakkelijke ervaringen in relatie tot mensen, objecten en huiselijke omgevingen. Het onderwerp wordt getransformeerd en toont zich in tekeningen, wankele houten constructies, monumentale fotoprints, teksten, videowerken en sculpturen.  Ze werkt bijvoorbeeld met objecten uit haar ouderlijk huis, maakt vrijstaande uitgesneden prints van alledaags video- en fotomateriaal en produceerde recent een film over zichzelf waarin ze probeert de tafel van haar moeder in bezit te krijgen voor een kunstproject.

Read and see more and click on the weblinks below:

* FREE DOWNLOAD Text Finding the Object in Me (EN) 6 months residency @ Gastatelier LEO XIII

* instagram.com/studioeleye