Eleye Boerenkamps (click here)

StudioEleye ||  kvk:68928459

info@eleye.nl

Eleye Boerenkamps (b. 1994, The Netherlands) works currently in Tilburg at Superstedeke. She makes three-dimensional compositions in environments using readymades, sculptures or assemblages, works on paper and videos. Eleye’s work does not start with aesthetic intentions. It starts with aspects in life she doesn’t feel comfortable with like identity, consumption and transiency.  She examines the world around her in the relations, borders and meanings of objects, the body, symbols, signs and in spectator and spaces. They become motives for a very necessary formal research in which she creates new images and meanings in order to process contemporary reality or to show a position towards it.

Eleye Boerenkamps (1994) werkt momenteel in Tilburg in Superstedeke. Ze maakt driedimensionale composities in omgevingen met readymades, sculpturen of assemblages, werken op papier en video’s. Eleye’s werk komt niet voort uit esthetische bedoelingen. Aspecten van identiteit, consumptie en vergankelijk die door haar als problematisch of ongemakkelijk worden ervaren, onderzoekt ze in betekenissen en grenzen van objecten, het lichaam, symbolen en tekens en in de relatie tussen de ruimte en de toeschouwer. Deze motieven maken deel uit van een noodzakelijk beeldend onderzoek van waaruit ze nieuwe beelden en betekenissen creëert om de hedendaagse realiteit te verwerken of een positie ten opzichte hiervan te laten zien.

Links: