StudioEleye (click here)

Eleye Boerenkamps (1994, The Netherlands) studied at the Fine Arts Academy in Tilburg, finished her pre-master Art History at the Radboud University of Nijmegen and worked at the post-academic program from 2018 to 2020 at De Ateliers in Amsterdam. In her work she deals with personal, banal and uncomfortable experiences in relation to people, objects and her domestic environment. These motives are transformed and included in drawings, bad made wooden constructions, monumental cut-out prints, texts, videoworks and sculptures. She for example works with objects from her parental house, makes freestanding cut-out prints deriving from everyday video and photo-footage and recently made a  film about herself trying to get her mother’s dining table for an art project.

Eleye Boerenkamps (1994, Helmond) studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg en behaalde een premaster Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze werkte van 2018 tot en met 2020 aan het postacademische instituut De Ateliers in Amsterdam. Haar werk komt voort uit persoonlijke, banale en ongemakkelijke ervaringen in relatie tot mensen, objecten en huiselijke omgevingen en bestaat onder andere uit wankele houten constructies, monumentale fotoprints, tekst en videowerken.  Ze werkt bijvoorbeeld met objecten uit haar ouderlijk huis, maakt vrijstaande uitgesneden prints van alledaags video- en fotomateriaal en produceerde recent een film over zichzelf waarin ze probeert de tafel van haar moeder in bezit te krijgen voor een kunstproject.

Read and see more and click on the weblinks below:

* FREE DOWNLOAD Text Finding the Object in Me (EN) 6 months residency @ Gastatelier LEO XIII

* instagram.com/studioeleye