De Eetkamertafel (The Dining Table)

De Eetkamertafel (The Dining Table), 2020, HD video, colour, AAC, 11:50 min

The struggle between the artist and the mother about the dining table that is needed for an art project.  

The camera is put in the face of a middle-aged mother with blue dyed hair. The daughter, both child and artist, holds the camera. She confronts her mother with the  question to give up the family dining table because she needs it for an art project. The mother initially laughs, but the answer is ‘No’. The mother takes the camera over and asks why she wants it:  ‘because it’s from my family home and I want to collect everything from it’. She promises her mother another table. ‘What are you going to do with it?’, the mother asks. ‘Eventually I will destroy it’, she replies. The viewer gets to witness the seemingly never-ending conversations, discussions, attempts to go shopping and we see the artist pushing like a little child for the sake of art.

In this experimental film, where all footage is taken from everyday life, the relationship between parent and child happens to arise around the ownership of a table and so does the discomfort that goes with it. The ambitions of the artist and child that seem to be downplayed just like the needs of the parent. Questions are raised around attachment to objects, ownership and power relationships between parent and child and the cultural moralities that stick to those subjects.

You can ask for a viewer link via the contact form at the top of this page.

De worsteling tussen een kunstenaar en de moeder over de tafel die nodig is voor een kunstproject.

De camera staat gericht op het gezicht van een moeder van middelbare leeftijd met blauwgeverfd haar. De dochter (Eleye), zowel kind als kunstenaar, heeft de camera in de hand. Ze confronteert haar moeder met de vraag of ze de familietafel mag hebben voor een kunstproject. De moeder lacht in eerste instantie, maar zegt: ‘Nee’. De moeder neemt de camera over en vraagt waarom ze de tafel wil. Eleye antwoordt: ‘Omdat het uit mijn ouderlijk huis komt en ik er alles van wil hebben.’ Ze belooft haar moeder een andere tafel. ‘Wat ga je ermee doen?’, vraagt de moeder. ‘Uiteindelijk ga ik het kapot maken’, antwoordt ze. De kijker wordt in de film getuige van schijnbaar eindeloze discussies en pogingen om op zoek te gaan naar een vervangende tafel en we zien de kunstenaar doordrammen als een klein kind in dienst van de kunst.

In deze experimentele film, samengesteld uit materiaal afkomstig uit het dagelijkse leven, wordt de relatie tussen ouder en kind zichtbaar als ook het ongemak dat daarbij hoort. Zowel de ambitie van de kunstenaar en het kind als de behoeftes van de ouder worden door beide partijen gebagatelliseerd. Vragen komen op als het gaat over het hechten aan objecten, eigenaarschap en machtsrelaties tussen ouder en kind als ook de culturele moraliteiten die daaraan vastplakken.

Voor een viewer link kunt u contact opnemen via het contactformulier bovenaan de website.